Partneři


Generální partner

  • Individuální podmínky stran propagace partnera

Hlavní partner

  • Zařazení partnera do této kategorie je podmíněno sponzoringem s hodnotou od 50.000,- Kč a výše

Významný partner

  • Zařazení partnera do této kategorie je podmíněno sponzoringem s hodnotou od 20.000,- Kč do 50.000,- Kč

Partner

  • Zařazení partnera do této kategorie je podmíněno sponzoringem s hodnotou do 20.000,- Kč

Mediální partner

  • Partner týmu Tábor Foxes v médiích (tisk, rádio, televize, internet)
  • Individuální podmínky stran propagace partnera (při vyčíslení hodnoty spolupráce možno zařadit do kategorií)

Dárce

  • Dárcem je míněna jakákoliv společnost či osoba s hodnotou daru do 5.000,- Kč
  • Dárci se poskytuje pouze darovací smlouva a žádné jiné protiplnění

Pokud máte zájem o partnerství, kontaktujte naše marketingové oddělení.